کانال عرضه اولیه
1399/08/10
22:06
♦️👈 یک شرکت دیگر در بورس، درج نماد و یک گام به عرضه اولیه نزدیک شد: 🔴🔵⚫️👈 #پتروشیمی_بوعلی_سینا درج و آماده عرضه اولیه شد ♦️👈 نماد: #بوعلی ♦️👈 ت...

♦️👈 یک شرکت دیگر در بورس، درج نماد و یک گام به عرضه اولیه نزدیک شد:🔴🔵⚫️👈 #پتروشیمی_بوعلی_سینا درج و آماده عرضه اولیه شد♦️👈 نماد: #بوعلی♦️👈 تاریخ درج: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰♦️👈 بازار عرضه: بازار دوم بورس♦️👈 به‌عنوان: پانصدو هفتاد و هشتمین شرکت پذیرفته‌شده♦️👈 بخش: « محصولات شیمیایی »♦️👈گروه و طبقه: « تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود »♦️👈 کد صنعت: « ۴۴۱۱ »⚫️👈منتظر تحلیل تکمیلی و اخرین اخبار از این سهم، از باشید.


👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


👈انتهای خبر

0
0