کانال تحلیلی پارسیس
1401/07/01
09:00
بررسی روند فروش شرکت ملی صنایع مس ایران در رینگ #صنعتی #بورس_کالا بررسی های معاملات این شرکت نشان میدهد که در سال 1401 و تا پایان شهریور ماه، مجم...

بررسی روند فروش شرکت ملی صنایع مس ایران در رینگ #صنعتی #بورس_کالابررسی های معاملات این شرکت نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ و تا پایان شهریور ماه، مجموعا ۱۶۶,۱۸۴ تن محصول به ارزش ۳۱,۶۹۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است. میانگین حجم ماهانه معاملات این شرکت در بورس کالا ۲۷,۶۹۷ تن بوده و میانگین نرخ فروش این شرکت ۱۹۰.۷ میلیون تومان بوده است.همچنین در شهریور ۱۴۰۱ نیز مجموعا ۲۳,۲۶۲ تن به ارزش ۴۱۵۳ میلیارد تومان با میانگین نرخ ۱۷۸.۵ میلیون تومان فروش داشته که ارزش معاملات این ماه نسبت به ماه گذشته ۴ درصد رشد داشته استکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0