آواتحلیل
1399/09/23
11:33
#فایرا #بورس_کالا ۲۰۰۰ تن شمش آلومینیوم ۱۰۰۰P-۹۹.۸ با قیمت ۵۲۰۹۴ تومان عرضه و ۷۰۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فایرا


#بورس_کالا


۲۰۰۰ تن شمش آلومینیوم ۱۰۰۰P-۹۹.۸ با قیمت ۵۲۰۹۴ تومان عرضه و ۷۰۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0