کدال۳۶۰
1399/08/25
14:00
#خچرخش اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت چرخشگر ▪️ شرکت چرخشگر در دوره 6 ماهه منتهی...

#خچرخش


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت چرخشگر▪️ شرکت چرخشگر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۸۵ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «خچرخش» با سرمایه ثبت شده ۹۵۲,۰۹۴,۷۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۹۸,۵۶۵ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۴:۰۰:۵۳ (۶۸۳۳۵۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0