محسن حسنلو
1399/08/25
11:29
#فولاد ✅ چرخه عملیاتی شرکت ✳️ دوره وصول مطالبات ۵۸ روز ✳️ دوره گردش کالا ۱۶۵ روز ✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۳۲ روز ✳️ چرخه وجه نقد منفی ۱۹۲ روز...

#فولاد✅ چرخه عملیاتی شرکت✳️ دوره وصول مطالبات ۵۸ روز✳️ دوره گردش کالا ۱۶۵ روز✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۳۲ روز✳️ چرخه وجه نقد منفی ۱۹۲ روز✳️ نسبت تسهیلات مالی به دارایی جاری ۲۴ درصد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0