کافه بورس
1399/11/08
11:58
و باز شاخص.... 1.143 1.200 حمایت های شاخص در موج خسته کننده اخیر هست...

و باز شاخص.... ۱.۱۴۳ ۱.۲۰۰ حمایت های شاخص در موج خسته کننده اخیر هست...انتهای خبر

0
0