کدال۳۶۰
1400/12/22
10:14
#کسرام #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت پارس سرام 1400-12-22 10:14:45 (862270) ➖➖➖➖...

#کسرام


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت پارس سرام
۱۴۰۰-۱۲-۲۲ ۱۰:۱۴:۴۵ (۸۶۲۲۷۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0