کدال۳۶۰
1401/02/10
15:59
#خاهن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 ▪️ شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 844,147 ...

#خاهن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱▪️ شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۸۴۴,۱۴۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۱٪ افزایش داشته است.▪️«خاهن» با سرمایه ثبت شده ۱۴,۴۱۸,۶۰۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۴۴,۱۴۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۱۵:۵۹:۴۹ (۸۷۶۷۴۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0