مجید سلطانی
1399/11/06
18:45
حمایت قاضی‌زاده از طرح مارکت ایمپکت: ‏مجلس از هر طرحی که به واقعی‌تر شدن معاملات کمک کند و مانع دستکاری شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه شود، حمایت م...

حمایت قاضی‌زاده از طرح مارکت ایمپکت:


مجلس از هر طرحی که به واقعی‌تر شدن معاملات کمک کند و مانع دستکاری شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه شود، حمایت می‌کندانتهای خبر

0
0