آواتحلیل
1399/10/29
10:54
#بررسی_گزارش_کدال #قهکمت 📌 قهکمت که سال مالی منتهی به شهریور دارد در دوره ۳ ماهه سال جاری سود ۱۳۷۰ ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرده که ۲۸ درصد ب...

#بررسی_گزارش_کدال #قهکمت📌 قهکمت که سال مالی منتهی به شهریور دارد در دوره ۳ ماهه سال جاری سود ۱۳۷۰ ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرده که ۲۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

انتهای خبر

0
0