آتی کالا
1399/09/23
08:14
نکته جالب توجه این میباشد که انبار زرند هیچ ورودی ندارد و نام شرکت زرند در سهامداران انبار مه ولات به چشم میخورد این در حالیست که پسته فندقی ۳۰ ۳۲ ...

نکته جالب توجه این میباشد که انبار زرند هیچ ورودی ندارد و نام شرکت زرند در سهامداران انبار مه ولات به چشم میخورد این در حالیست که پسته فندقی ۳۰ ۳۲ طبق اعلام کانال های قینت رسانی بین ۱۳۵ الی ۱۴۵ میباشد اما شرکت زرند خریدار گواهی پسته مه ولات در کانال ۱۸۰ میباشد !!!!


انتهای خبر

0
0