کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/11
21:00
#خالص_ارزش_دارایی #ورنا ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری رنا - ورنا 🔗برای مشاهده لطفا کلیک کنید https://parsistahlil.ir/c/143...
انتهای خبر

0
0