سیگنال یاب روزانه
1399/08/29
22:01
بانکها خوب دارن میدوشنمون، بالاخره پول از یه جا باید جور شه دیگه یاد یه داستانی افتادم یارو دربون دستشویی بود، یکی داشت میرفت تو که یهو دربونه به...

بانکها خوب دارن میدوشنمون، بالاخره پول از یه جا باید جور شه دیگهیاد یه داستانی افتادمیارو دربون دستشویی بود، یکی داشت میرفت تو که یهو دربونه بهش گفت کارت که تموم شد آفتابه رو بذار سمت راست! یارو گفت چپ و راست فرقش چیه؟دربونه گفت: فرقی نداره اما اینجا من دستور میدم! حکایت ماست ...انتهای خبر

0
0