پارسیس تحلیل
1401/02/10
21:05
#خالص_ارزش_دارایی #کروی ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی 🔗برای مشاهده لطفا کلیک کنید https://parsistahlil.ir/...
انتهای خبر

0
0