همفکران
1401/05/30
16:23
#کدال #شفاف_سازی #حپترو 📌 برگزاری مجمع شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیم...

#کدال


#شفاف_سازی


#حپترو📌 برگزاری مجمع شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمیبه موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ برگزار شده ( واصل شده به این شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰) به استحضار میرساند شرکت مذکور از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۳۹۹.۶۰۰ میلیون ریال و به ازای هر سهم ۱.۴۸۰ ریال سود بین سهامداران تقسیم نموده که سهم این شرکت مبلغ ۶۳.۹۳۶ میلیون ریال می باشد ، که این سود با توجه به تهیه و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و بر اساس استاندادرهای موجود تحت عنوان درامد سرمایه گذاری ثبت خواهد گردید.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0