بورس۲۴
1401/04/04
13:11
کاهش اررش پرتفوی «وبهمن» در خرداد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری بهمن در خرداد ماه حدود ۱۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.

کاهش اررش پرتفوی «وبهمن» در خرداد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری بهمن در خرداد ماه حدود ۱۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۴۲۸۸ میلیارد تومان رسید و ۲۷۹ میلیارد تومان کاهش داشت.

وبهمن
انتهای خبر

0
0