پایگاه خبری انتخاب
1400/05/29
11:51
♦️طالبان: چین می‌تواند نقش بسیار زیادی در بازسازی افغانستان داشته باشد 🔹سخنگوی طالبان در مصاحبه با یک شبکه چینی تاکید کرد که پکن می‌تواند نقش بسیا...

♦️طالبان: چین می‌تواند نقش بسیار زیادی در بازسازی افغانستان داشته باشد🔹سخنگوی طالبان در مصاحبه با یک شبکه چینی تاکید کرد که پکن می‌تواند نقش بسیار زیادی در بازسازی و نوسازی افغانستان داشته باشد.جزئیات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eqU


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0