بورس۲۴
1400/12/23
11:46
بررسی روند فروش «بجهرم» در یک سال

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ حدود ۵۸۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

بررسی روند فروش «بجهرم» در یک سال

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ حدود ۵۸۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


هم چنین در آخرین ماه سال فروش ۴۱ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.


بج
انتهای خبر

0
0