بانی فام
1399/10/08
13:14
#فملي احتمال 1% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 14980 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد ▫️شتاب افز...

#فملی


احتمال ۱٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۱۴۹۸۰ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0