محسن حسنلو
1399/10/09
10:12
#شگویا 💢 پتروشیمی تندگویان 💢 سهم کم کم به زون حمایتی زمانی خود در قیمت خوب میرسد . حجم معاملات سهم شدیدا افزایش یافته و از این محدود، منتظر رشد ۲...

#شگویا💢 پتروشیمی تندگویان 💢سهم کم کم به زون حمایتی زمانی خود در قیمت خوب میرسد . حجم معاملات سهم شدیدا افزایش یافته و از این محدود، منتظر رشد ۲۰۰ درصدی سهم هستیم@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0