نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/09
17:48
#فیلتر_پول_هوشمند #سهام_رانتی ✅فیلتر هوشمند نماد هایی که ۱۰۰% ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی دارند یا در کف روند صعودی خود هستند: #...

#فیلتر_پول_هوشمند#سهام_رانتی
✅فیلتر هوشمند نماد هایی که ۱۰۰٪ ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی دارند یا در کف روند صعودی خود هستند:
#کپشیر


#شپاکسا


#ولغدر


#حاریا


#ملت


#حتاید


#وآذر


#خفنر


#خنصیر


#ثنام


#دیران


#دروز


#وشهر


#فروس


#پاسا


#دبالک


#ثاباد


#تابا


#قجام


#پرداخت


#دانا


#فالوم

انتهای خبر

0
0