کدال۳۶۰
1399/10/29
09:01
#کوثر اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت بیمه کوثر ▪️ شرکت بیمه کوثر در دوره 9 ماهه منتهی ...

#کوثر


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت بیمه کوثر▪️ شرکت بیمه کوثر در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۸۴٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۲,۰۱۶ ریال سود محقق کرده است.▪️ «کوثر» با سرمایه ثبت شده ۶,۴۸۵,۰۳۱ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۳,۰۷۷,۰۵۱ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰۰٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۹:۰۱:۳۶ (۷۱۲۵۵۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0