نوآوران امین
1401/03/31
20:34
تجهیز نیروی زنگان(#شزنگ) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/02/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 9 درصدی درآمدهای عملیاتی 6...

تجهیز نیروی زنگان(#شزنگ)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۲۲,۶۱۸ میلیون ریال به مبلغ ۴۷۴,۱۰۴ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۲۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0