بورس۲۴
1401/04/01
19:43
افزایش سرمایه۱۱۱درصدی «خدیزل»تصویب شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیئت مدیره شرکت بهمن دیزل مجوز افزایش سرمایه ۱۱۱ درصدی از محل سود انباشته به تصویب رساند.

افزایش سرمایه111درصدی «خدیزل»تصویب شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیئت مدیره شرکت بهمن دیزل مجوز افزایش سرمایه ۱۱۱ درصدی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش حجم عملیات و طرحهای توسعه ای شرکت با هدف بستر سازی سود آوری آتی و استفاده از مشوقهای مالیاتی به تصویب رساند.


خدیزل
انتهای خبر

0
0