اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/23
09:45
#هجرت ✅ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پخش هجرت ◀️ زمان برگزاری آن ساعت 10:00 و مورخ 1399/09/11 می باشد. ◀...

#هجرت


✅ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پخش هجرت◀️ زمان برگزاری آن ساعت ۱۰:۰۰ و مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ می باشد.◀️ سرمایه فعلی ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که درصد افزایش سرمایه ۱۲۲٪ و مبلغ افزایش سرمایه ۵۵۰,۰۰۰ ریال ، محل تامین افزایش سرمایه مطالبات و آورده نقدی ۵۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0