کدال۳۶۰
1399/09/23
10:14
#حسینا آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه) شرکت توسعه خدمات دریایی و...

#حسینا


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۰:۱۴:۴۷ (۷۰۲۰۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0