اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/11/10
11:15
❇️ دادوستد ۵۰ هزار گواهی صندوق پروژه آرمان پرند مپنا در بورس انرژی ☑ در جلسه معاملاتی روز گذشته، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژ...

❇️ دادوستد ۵۰ هزار گواهی صندوق پروژه آرمان پرند مپنا در بورس انرژی
☑ در جلسه معاملاتی روز گذشته، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در نماد پرند ۵۰ هزار گواهی از گواهی‌های این صندوق با ارزش بیش از ۳۰۶ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. به گزارش بورس نیوز، در جلسه معاملاتی روز گذشته، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در نماد پرند ۵۰ هزار گواهی از گواهی‌های این صندوق با ارزش بیش از ۳۰۶ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. در بازار عمده فروشی برق نماد‌های بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۶ اسفند ۱۳۹۹ گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نماد‌های بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۰ بهمن پایان جلسه معاملاتی دیروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن‌ها آغاز شد.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0