اقتصاد آنلاین
1399/11/14
12:55
📌نمای پایانی بورس امروز/ افت شاخص شدت گرفت 🔹افت ۲۸هزار و ۲۴۱واحدی شاخص کل (۲.۲درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۰۵هزار واحدی قرار داد. 🔹شاخص‌ هم ...

📌نمای پایانی بورس امروز/ افت شاخص شدت گرفت🔹افت ۲۸هزار و ۲۴۱واحدی شاخص کل (۲.۲درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۰۵هزار واحدی قرار داد.


🔹شاخص هم وزن ۰.۴درصد افت کرد.


🔹ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس حدود ۱۱هزار و ۴۴۰میلیارد تومان رسید.


🔹بیش از هزار میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی


🔹رشد بیش از یک درصد ۲۳۰نماد و افت بیش از یک درصد ۳۱۳نماد
انتهای خبر

0
0