همفکران
1400/04/13
09:08
#نبض_بازار 📈 امروز هم شاهد آغازی متعادل و البته در محدوده منفی، در معاملات بازار بورس تهران هستیم. Hamfekran.com @Agahmoshaver

#نبض_بازار


📈 امروز هم شاهد آغازی متعادل و البته در محدوده منفی، در معاملات بازار بورس تهران هستیم.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0