نوآوران امین
1401/02/18
17:11
ذوب روی اصفهان(#فروی) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 7 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دور...

ذوب روی اصفهان(#فروی)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۳۷۴,۶۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۵,۷۴۳,۲۲۷ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۸۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۷۰۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0