آکادمی هلاکوئی
1400/05/26
08:00
⭕ به یاد داشته باشید کلید تنظیم کردن اهداف این است که آنها را بر روی کاغذ بیاورید. افراد موفق با یک خودکار در دستشان فکر میکنند. اهداف قابل لمس و ب...

⭕ به یاد داشته باشید کلید تنظیم کردن اهداف این است که آنها را بر روی کاغذ بیاورید. افراد موفق با یک خودکار در دستشان فکر میکنند. اهداف قابل لمس و بهم پیوسته، موضوعی برای کاربری مثبت و مشخص می شوند.🖋نوشتن اهداف، ذهن مثبت شما را فعال میکند و به شما انرژی میدهد، همچنین توانایی های شما را بالقوه میکند.🔍قدرت شخصی عبارتست از توانایی ایستادن روی دوپای خود و داشتن لبخندی بر لب و بودن و ماندن در میان دنیایی که میلیونها شیوه و راه برای خرد کردن و شکست شما در سر دارد...‼️
#موفقیت


🌐 @AcademyHalakoei

انتهای خبر

0
0