بتاسهم
1401/02/11
11:02
مجمع #سیمرغ 📌به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت سیمرغ در روز جاری باحضور حداکثری صاحبان سهام در حال برگزاری است... اهم نکات ...

مجمع


#سیمرغ📌به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت سیمرغ در روز جاری باحضور حداکثری صاحبان سهام در حال برگزاری است...اهم نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:✅در خراسان و زیاران کارخانه های جوجه کشی داریم که در جمع ۳۶ میلیون قطعه ظرفیت جوجه کشی آنهاست.✅تعداد جوجه گوشتی یکروزه تولید شده بیش از ۱۶ میلیون قطعه در سال مالی مذکور بوده است.✅میزان اثرگذاری جوجه یک روزه گوشتی در سود حاصل ۴۳ میلیارد تومان بوده است.
✅سود حاصل از محصول پسته خشک برای شرکت ۱۱میلیارد تومان است.✅تکنولوژی های شرکت متعلق به دهه ۵۰ شمسی است لذا یکسری اشکالات در سالن ها وجود دارد. تا جایی که بتوانیم آنها را رفع می کنیم. سالنهای ما در خراسان ۱۶۰ متر است که استاندارد ۱۰۰ متر است که برای تهویه مشکل ایجاد نشود چرا که تهویه و گردش هوا برای مرغ و جوجه بسیار حیاتی است و با اصلاح تهویه هوا در سالن ها تلاش کردیم این مساله برطرف شود.✅در خصوص مصرف آب میزان مصرف را ۸۰ درصد در فصول گرم کاهش دادیم.انتهای خبر

0
0