کارگزاری آبان
1401/02/27
09:29
📈زراعتی ها نیز امروز با افت قیمت همراه اند.در این میان #زشگزا با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار مثبت داد و ستد می شود.

📈زراعتی ها نیز امروز با افت قیمت همراه اند.در این میان #زشگزا با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار مثبت داد و ستد می شود.


انتهای خبر

0
0