خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/11
20:00
گروه س و توسعه صنایع پتروشیمی | #پترول | 📆 1401/02/11 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 5,969 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 2,390 ♦️ق...

گروه س و توسعه صنایع پتروشیمی | #پترول |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۱۱🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۵,۹۶۹🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۲,۳۹۰♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۴۰➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0