نوآوران امین
1400/03/04
00:46
شیشه همدان (#کهمدا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ✅افزایش ۱۰۴.۵۲ درصدی ...

شیشه همدان (#کهمدا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱✅افزایش ۱۰۴.۵۲ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۰۹.۹۵ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۹


✅رشد ۵۹.۱۷ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0