پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
20:33
گروسی، مدیرکل آژانس: 🔹قطعا بدون دریافت پاسخ معتبر از ایران، پرونده تحقیقات را نمی بندم 🔹 این ایده که ما بصورت سیاسی تحقیقاتمان را متوقف کنیم، ب...

گروسی، مدیرکل آژانس:🔹قطعا بدون دریافت پاسخ معتبر از ایران، پرونده تحقیقات را نمی بندم🔹 این ایده که ما بصورت سیاسی تحقیقاتمان را متوقف کنیم، برایمان غیرقابل قبول است🔹 تهران باید پاسخ های لازم را بدهد، باید به ما دسترسی به افراد و اماکن لازم را هم بدهد🔹 ما یک الزام قانونی داریم که باید بسیاری از چیزهایی که ایران باید شفاف کند را روشن کنیم‌جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tqk


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0