پیامهای ناظر بازار
1399/09/17
10:57
توقف نماد (نطرین۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (نطرین۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت عطرین نخ قم متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0