مهدی ساسانی
1399/08/21
10:45
اخابر که یک زمانی در قیمت های بالای 3300 تومان دادو ستد میشد بعد از مدتها ریزش امروز بالاخره در 1100 تومان صف خرید را بعد از مدتها تجربه کرد

اخابر که یک زمانی در قیمت های بالای ۳۳۰۰ تومان دادو ستد میشد بعد از مدتها ریزش امروز بالاخره در ۱۱۰۰ تومان صف خرید را بعد از مدتها تجربه کردانتهای خبر

0
0