بورس امروز
1400/05/26
11:29
📌قیمت جهانی نفت (۱۴۰۰/۵/۲۶) 🔹قیمت نفت برنت دریای شمال امروز افزایش یافت و هر بشکه آن به ۶۹ دلار و ۵۲ سنت رسید. 🆔

📌قیمت جهانی نفت (۱۴۰۰/۵/۲۶)🔹قیمت نفت برنت دریای شمال امروز افزایش یافت و هر بشکه آن به ۶۹ دلار و ۵۲ سنت رسید.🆔

انتهای خبر

0
0