کارگزاری آبان
1399/09/03
12:51
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 1.82 میلیارد سهم وتجارت 1.61 میلیارد سهم خساپا 865.9 میلیون سهم وبملت 865.9 میلیون سهم وبصادر 506.4 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۱.۸۲ میلیارد سهم


وتجارت ۱.۶۱ میلیارد سهم


خساپا ۸۶۵.۹ میلیون سهم


وبملت ۸۶۵.۹ میلیون سهم


وبصادر ۵۰۶.۴ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0