بولتن اقتصادی
1399/10/06
12:17
سقوط آزاد ارزی #شستا ▫️ وقتی ارزش دلاری سهام #شستا را بررسی کنید، به عمق فاجعه سقوط قیمت این سهم، بیشتر پی خواهید برد! ▫️ارزش دلاری شستا به قیمت...

سقوط آزاد ارزی #شستا▫️ وقتی ارزش دلاری سهام #شستا را بررسی کنید، به عمق فاجعه سقوط قیمت این سهم، بیشتر پی خواهید برد!▫️ارزش دلاری شستا به قیمت عرضه اولیه نزدیک و نزدیکتر شده است./اخباربورس

انتهای خبر

0
0