سهم گلچین
1400/09/03
08:46
#خریخت اطلاعیه 1400/09/02 *صنایع ریخته گری ایران* مجوز افزایش سرمایه 40درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بور...

#خریخت


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


*صنایع ریخته گری ایران*


مجوز افزایش سرمایه ۴۰درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.
#وصندوق


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


*سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری *


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۴۰,۷۷۰,۰۰۰میلیون ریال (معادل ۵۱ درصد)


از محل مطالبات و آورده ی نقدی
#پکرمان


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


*گروه صنعتی بارز*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۲,۵۲۶,۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶,۵۲۶,۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵۸درصد)


از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز طرح توسعه ۴۴ هزار تنی کارخانه کرمان
#وملی


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


*مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۳۷۴ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۶۶ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فملی


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


*ملی صنایع مس ایران *


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰میلیون ریال (معادل ۱۰۰درصد)


از محل سود انباشته
#خکمک


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


*کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) مبلغ ۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۸۷درصد کاهش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده
#خمحور


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


*تولید محور خودرو*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) مبلغ (۳) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۵ درصد کاهش زیان نسبت به گزارش حسابرسی نشدهانتهای خبر

0
0