کانال کدال
1400/03/20
12:18
📊 نماد: کپشير 📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت 🏭 شرکت:پشم شيشه ايران 1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 54.66 می باشد که در مقایسه با P/E صنع...

📊 نماد: کپشیر📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت🏭 شرکت: پشم شیشه ایران۱️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۵۴.۶۶ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۲۳.۲۴ می باشد بیشتر است.


۲️⃣: سود خالص شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۳۴۷,۴۲۲ میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۸٪ داشته است.


۳️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۶۹۵ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۹٪ داشته است.🔼 افزایش ۵۹٪ درآمدهای عملیاتی


🔼 افزایش ۴۶٪ سود عملیاتی


🔼 افزایش ۶۸٪ سود خالص


🔼 افزایش ۴۳٪ دارایی ها


🔼 افزایش ۱۳۸٪ سود انباشته


🔼 افزایش ۱۶۷٪ حقوق مالکانه


🔽 کاهش حاشیه سود ناخالص از ۳۱٪ به ۲۹.۵٪


🔽 کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۲۳.۵٪ به ۲۲٪


🔼 افزایش حاشیه سود خالص از ۱۹٪ به ۲۰٪


🔼 افزایش بازده دارایی از ۲۳٪ به ۲۴٪


🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام۸۲.۸٪به۸۲.۹٪✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کپشیر #صورت_مالی_۱۲ماهه #گزارش_تفسیری ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 📎:انتهای خبر

0
0