نوآوران امین
1399/09/19
15:34
دامداری تلیسه نمونه(#تلیسه) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 30 درصدی درآمدهای عملیات...

دامداری تلیسه نمونه(#تلیسه)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۸۳,۷۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۸۸۵,۹۸۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0