کدال۳۶۰
1401/06/02
15:54
#قصفها #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت قند اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 828,235 میلیون ریال از...

#قصفها


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت قند اصفهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۸۲۸,۲۳۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۸٪ افزایش داشته است.▪️«قصفها» با سرمایه ثبت شده ۱۹۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۰۹۸,۰۳۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۵:۵۵:۲۸ (۹۲۸۸۸۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0