کدال۳۶۰
1401/02/19
09:40
#فجهان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان 🔹 زمان برگزاری: ساعت 15:00 مورخ 1...

#فجهان


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۰۹:۴۰:۲۱ (۸۷۸۰۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0