بورس۲۴
1401/03/04
12:10
تحقق سود ۱۹۲۶ ریالی در «لبوتان»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت گروه صنعتی بوتان از عملکرد یکساله خود گزارش داد.

تحقق سود 1926 ریالی در «لبوتان»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت گروه صنعتی بوتان از عملکرد یکساله خود گزارش داد. لبوتان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم ۱۹۲۶ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل ۴۷ درصد کاهش داشته است. درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش ۴۷ درصدی به ۴۲۰۸ میلیارد تومان و سود خالص با کاهش ۴۷ درصدی به ۱۳۵ میلیارد تومان رسید


لبوتان
انتهای خبر

0
0