اقتصاد آنلاین
1399/10/29
11:48
📌محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها؛ بررسی هزینه‌های غیرمرتبط تا کیفیت پایین محصولات تولیدی مهدی عسگری، عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی...

📌محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها؛ بررسی هزینه‌های غیرمرتبط تا کیفیت پایین محصولات تولیدیمهدی عسگری، عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی درباره ضرورت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی، گفت:


🔹بررسی وضعیت تولید و توزیع خودرو، تصمیم‌گیری چندگانه در قیمت و نرخ‌گذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و اوضاع نابسامان ثبت نام خودرو از محورهای مهم تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی است.


🔹بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان از نظر قیمت، کیفیت، شیوه تنظیم قراردادها و پرداخت‌ها، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو از جمله دلایل ضرورت تحقیق و تفحص از این شرکت‌ها است.محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها؛بررسی هزینه‌های غیرمرتبط تا کیفیت پایین محصولات تولیدی


🔹بررسی وضعیت تولید و توزیع خودرو، تصمیم‌گیری چندگانه در قیمت و نرخ‌گذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و اوضاع نابسامان ثبت نام خودرو از محورهای مهم تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی است.


🔹بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان از نظر قیمت، کیفیت، شیوه تنظیم قراردادها و پرداخت‌ها، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو از جمله دلایل ضرورت تحقیق و تفحص از این شرکت‌ها است./ خانه ملت

انتهای خبر

0
0