کانال کدال
1399/11/13
19:50
📊 نماد : دپارس 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (اصلاحیه) 🏭 شرکت: پارس دارو ✅ تمام درصد های ...

📊 نماد : دپارس📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (اصلاحیه)🏭 شرکت: پارس دارو✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی:


۲,۱۱۸,۵۶۲میلیون ریال 🔼(+۳۶٪)🔹 سود(زیان) خالص:


۷۷۰,۸۱۱میلیون ریال 🔽(-۱۹٪)🔹 سود(زیان) خالص هر سهم:


۱,۴۶۸ریال 🔽(-۱۹٪)🗂 صورت جریان وجوه نقد🔸 خالص ‌ورود (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی :


۵۰,۵۶۷میلیون ریال (—)🔸 خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :


(۴,۳۹۴)میلیون ریال (—)🔸 جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی :


۳۱,۱۰۲میلیون ریال (—)🔸 مانده موجودی نقد در پایان سال :


۱۴۱,۷۲۱میلیون ریال 🔽(-۱۲٪)🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها :


۷,۱۷۴,۵۶۱میلیون ریال 🔼(+۲۳٪)💠 جمع موجودی مواد و کالا :


۹۸۵,۱۷۸میلیون ریال 🔼(+۱۸٪)💠 سرمایه گذاری های بلند مدت


۲۱۷,۷۷۸میلیون ریال (۰٪)💠 سرمایه گذاری های کوتاه مدت


۰میلیون ریال (—)💠 جمع بدهی ها:


۵,۴۴۷,۵۷۳میلیون ریال 🔼(+۲۶۷٪)💠 جمع حقوق مالکانه:


۱,۷۲۶,۹۸۸میلیون ریال 🔽(-۶۰٪)📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#دپارس #صورت_مالی_۶ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۷:۰۹:۲۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0