کدال۳۶۰
1401/06/02
14:08
#ثاخت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 از محل واگذاری پ...

#ثاخت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود ۴۳,۲۵۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۵۴٪ افزایش داشته است▪ ثاخت با سرمایه ثبت شده ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۳۷۳,۱۹۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۵٪ افت داشته است
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۰۹:۴۹ (۹۲۸۴۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0